menu dblex
stå för
verb
försäkra
ansvara
gå i god för
ansvara för
garantera
betala
erkänna
klä skott för

Alla synonymer går att klicka på.