menu dblex
stå över
verb
vänta
anstå

Alla synonymer går att klicka på.