menu dblex
stå
verb
vara placerad
ligga
ha sin plats
förvaras
vara rest
vara upprätt
befinna sig
vila
ligga nere
inte gå
strejka
inte fungera
stanna
finnas tryckt
vara infört i
omtalas
synas
återfinnas
räcka
vara
pågå
äga rum
förhålla sig
äga bestånd
gälla
posera
skylta
I uttryck
det skall stå honom dyrt
stå ansikte mot ansikte med
stå att finna
stå att läsa
stå av
stå av sig
stå bakom
stå bi
stå efter
stå efter någons argesta
stå emot
stå fast vid
stå fram
stå framme
stå främmande för
stå för
stå i
stå i bakvatten
stå i begrepp att
stå i förbindelse med
stå i gott förhållande till
stå i gunst
stå i klass med
stå i lågor
stå i mantal
stå i medelpunkten
stå i någons makt
stå i spetsen för
stå i till
stå i vägen
stå illa till med
stå inne
stå kvar
stå modell
stå någon fritt att
stå någon nära
stå någon upp till halsen
stå pall för
stå på
stå på bar backe
stå på egen botten
stå på glänt
stå på god fot med
stå på huvudet
stå på lur
stå på lut
stå på någons sida
stå på näsan
stå på näsan för
stå på pass
stå på post
stå på sig
stå på språng
stå på svaga fötter
stå på säker grund
stå på tillväxt
stå på tå för
stå på ända
stå risken
stå rycken
stå samman
stå sig
stå sig i alla väder
stå sig slätt mot
stå sitt kast
stå skrivet
stå stilla
stå till
stå till buds
stå till disposition
stå till svars för
stå till tjänst
stå tillbaka
stå under förmyndare
stå upp
stå uppställd
stå ut
stå utanför
stå vid makt
stå vid sitt ord
stå väl hos
stå väl till boks
stå öppen
stå över

Alla synonymer går att klicka på.