menu dblex
stänka på
verb
fläcka

Alla synonymer går att klicka på.