menu dblex
stänka med
verb
blöta ned

Alla synonymer går att klicka på.