menu dblex
ständigt sig lik
adjektiv
enahanda

Alla synonymer går att klicka på.