menu dblex
ständigt lika
adjektiv
likformig

Alla synonymer går att klicka på.