menu dblex
ständigt återkommande
adjektiv
flitig

Alla synonymer går att klicka på.