menu dblex
stämma ned
verb
dämpa
sänka
mildra
slå ned
slå ned någons mod
bedröva
förstämma

Alla synonymer går att klicka på.