menu dblex
ställa vissa krav på
verb
erfordra

Alla synonymer går att klicka på.