menu dblex
ställa ut
verb
skylta med
utställa
förevisa

Alla synonymer går att klicka på.