menu dblex
ställa till rätta
verb
avhjälpa
förbättra
råda bot på
bota
rätta
gottgöra
upphjälpa
ordna

Alla synonymer går att klicka på.