menu dblex
ställa till med
verb
sätta i gång
anordna
anställa
igångsätta
tillställa
ge
ställa

Alla synonymer går att klicka på.