menu dblex
ställa till förfogande
verb
upplåta
släppa till

Alla synonymer går att klicka på.