menu dblex
ställa på framtiden
verb
skjuta upp
ajournera
framflytta

Alla synonymer går att klicka på.