menu dblex
ställa på en säkrare bas
verb
sanera

Alla synonymer går att klicka på.