menu dblex
ställa inför rätta
verb
åtala
lagföra
beivra
stämma
låta stå till svars
ställa till ansvar

Alla synonymer går att klicka på.