menu dblex
ställa i utsikt
verb
förespegla
lova

Alla synonymer går att klicka på.