menu dblex
ställa i skuggan
verb
förmörka
överglänsa
skymma
undanskymma
fördunkla
överträffa

Alla synonymer går att klicka på.