menu dblex
ställa fram
verb
utställa
exponera
skylta med
visa
framställa
presentera

Alla synonymer går att klicka på.