menu dblex
ställa fordringar
verb
fordra

Alla synonymer går att klicka på.