menu dblex
städse
adverb
alltid
jämt
ständigt
beständigt
evigt
evinnerligen
stundligen
stadigt
I uttryck
städse närvarande

Alla synonymer går att klicka på.