menu dblex
städa upp
verb
hyfsa

Alla synonymer går att klicka på.