menu dblex
springa fram
verb
spruta
välla
kvälla
sprudla
rinna

Alla synonymer går att klicka på.