menu dblex
spröt
substantiv
käpp
pinne
spjäla
spö
språte
stjälk
känselspröt
antenn
palp
tentakel
trevare
horn
känselhorn

Alla synonymer går att klicka på.