menu dblex
splitsa
verb
skarva
hopfoga
foga
foga ihop
hopskarva
fläta ihop
sammanfläta
hopfläta
hopfästa
I uttryck
splitsa sig

Alla synonymer går att klicka på.