menu dblex
spika
verb
slå i spik
hamra
nagla
anslå
fastställa
bestämma
säga
utsätta
komma överens om
I uttryck
spika fast
spika upp

Alla synonymer går att klicka på.