menu dblex
spatiös
adjektiv
rymlig
vidsträckt
stor
vid
vidlyftig
gles

Alla synonymer går att klicka på.