menu dblex
sparsam med
adjektiv
rädd om
noga

Alla synonymer går att klicka på.