menu dblex
spaning
substantiv
rekognoscering
jakt
orientering
sondering
utkik
Se även
spaningar
I uttryck
få spaning
få spaning på
ha spaning på

Alla synonymer går att klicka på.