menu dblex
spänna upp
verb
veckla ut
hissa
tillsätta

Alla synonymer går att klicka på.