menu dblex
spänna sina krafter
verb
anstränga sig
sträva
vinnlägga sig

Alla synonymer går att klicka på.