menu dblex
spänna blicken i
verb
se stint på
spänna ögonen i

Alla synonymer går att klicka på.