menu dblex
spänna öronen
verb
lystra

Alla synonymer går att klicka på.