menu dblex
spänna ögonen i
verb
stirra
fixera

Alla synonymer går att klicka på.