menu dblex
sovplats
substantiv
liggplats
bädd
säng
koj
läger
logi
viloplats
brits
sängplats

Alla synonymer går att klicka på.