menu dblex
sopa till
verb
smocka
slå till

Alla synonymer går att klicka på.