menu dblex
som sig bör
adverb
fint
bra
väl
rätt
riktig
all right
comme-il-faut
juste
normal
i vederbörlig ordning

Alla synonymer går att klicka på.