menu dblex
som motstår tryck
substantiv
hållfast

Alla synonymer går att klicka på.