menu dblex
som hyser agg mot
substantiv
i harnesk mot

Alla synonymer går att klicka på.