menu dblex
som ett brev på posten
fras
utan att man ansträngt sig
oundvikligen

Alla synonymer går att klicka på.