menu dblex
som det anstår
adjektiv
vederbörlig

Alla synonymer går att klicka på.