menu dblex
sockel
substantiv
fundament
grund
underlag
bas
underbyggnad
bädd
fotstycke
murfot
stöd
plint
postament
fot
piedestal
fotblock
fotställ
fattning
hållare

Alla synonymer går att klicka på.