menu dblex
snudda vid
verb
beröra
vidröra
tangera
komma åt
röra
toucha
antyda
nudda
gränsa till
stöta intill
ta

Alla synonymer går att klicka på.