menu dblex
snits
substantiv
stil
elegans
piff
pli
stilfullhet
snärt
sprätt
hållning

Alla synonymer går att klicka på.