menu dblex
snatta
verb
småstjäla
stjäla
knycka
ta
röva
snyta
strala
mygla
nalla
tillgripa
palla
pilla
tulla
skatta

Alla synonymer går att klicka på.