menu dblex
snöra
verb
fästa
hopfästa
knyta
dra till
dra åt
avskilja
binda till
insnöra
spänna åt
I uttryck
snöra fast
snöra upp
snöra åt

Alla synonymer går att klicka på.