menu dblex
snöa
verb
dala
falla
singla
drösa
dråsa
virvla
vräka ned
yra

Alla synonymer går att klicka på.