menu dblex
snärjande
adjektiv
försåtlig
förrädisk
lömsk
kitslig

Alla synonymer går att klicka på.