menu dblex
smyga sig på
verb
överfalla

Alla synonymer går att klicka på.